Tandvård som höjer din livskvalité

 

 

Boka tid

Behandlingar

 

Allt som ingår i bastandvård erbjuder vi på kliniken och ser till att sjukdomsbehandlande åtgärder utförs utan fördröjning. Utöver det är implantatbehandling, tandreglering och estetisk tandvård självklar del av vår vardag.

 

Implantat

 

Idag är implantatbehandling oftast given behandling när man saknar tänder. Den saknade tanden ersätts med en titanskruv som opereras i käkbenet istället för din tandrot.

Efter läkningsprocessen byggs den på ovanför benet med en eller fler porslinskronor. Resultatet blir fastsittande tänder istället för en lucka i tandraden. Vi samarbetar med specialisttandläkare i käkkirurgi för utförande av operations delen  för optimalt resultat.

 

Nobel Biocare och Dentsply  är våra huvudleverantörer för implantat delar för att vi förlitar oss på beprövad erfarenhet och väletablerade svenska företag.

 

Estetisk tandvård

 

De senaste 8 åren har vi regelbundet utbildat oss för att höja nivån på estetiska behandlingar. Även våra tandtekniker har samma frekvens av kompetenshöjande kurser.

Denna typen av behandlingar kräver kunskaper inom många områden dock mest inom porslin. Därmed är samarbete med tandtekniker med liknande kunskapsnivå avgörande. Vi väljer att enbart samarbeta med svenska Dentallaboratorier.  Den kompetensen  ger oss möjlighet att ge patienten en behandling som utgår från de estetiska behoven i helheten och leverera det optimala leendet för den specifika personen.

Tandreglering

 

Både Invisalign, ClearCorrect och Inman Aligner är behandlingar som vi utför på kliniken. Vid behov har vi möjlighet att konsultera och erbjuda behandling hos specialisttandläkare för Ortodonti.